Idėja

Panašių svetainių, kuriose buriasi tam tikros profesijos atstovai arba kurios nors srities verslininkų grupės, yra daug. Panašūs portalai sukurti vairavimo mokykloms, restoranams, pajūrio verslininkams, Vilniaus kirpykloms ir panašioms verslininkų bendruomenėms. Išskyrus siuvyklas.
Be to, siuvyklas, pasirodo, nėra taip lengva rasti. Pavyzdžiui, Klaipėdoje tikrai veikia keliasdešimt siuvyklų, tačiau dauguma nepastebimos, neturi gerai matomų lauko reklamų, įsikūrusios giliai kiemuose ir kitose neįprastose verslui vietose.  Vien pietiniame uostamiesčio rajone galima rasti net dvylika siuvyklų, kurios dirba daugiau nei 10 metų.

“Kam reikės, tas ras” verslo modulis jau seniai atgyvenęs, nes tie, kuriems reikia paslaugos, tie gali ir nerasti, nes ne visi žino, kur tiksliai ieškoti. Siuvyklų tikrai daug, o kai dauguma jų yra sunkiai randamos, klientai būna priversti rinktis vieną ar kitą siuvyklą tik dėl to, kad galbūt tik ją vieną težino. Ne visi žmonės anksčiau naudojosi siuvyklų paslaugomis ir ne visi yra išsirinkę savo mėgstamiausią siuvyklą, todėl šios svetainės atvestas naujas klientas visiems  yra svarbus.

Vizija

Svetainėje Siuvyklos.lt suburti Lietuvos siuvyklas ir atskirus siuvėjus, kurie būtų pažymėti bendrame žemėlapyje. Jame klientai galėtų lengvai rasti ir pasirinkti jiems geografiškai artimiausias ar labiausiai pagal siūlomas paslaugas tinkančias siuvyklėles ir siuvėjus.

Tikslas

Padidinti klientų ir paslaugų teikėjų galimybes vienus kitiems rasti viešinant informaciją apie visoje Lietuvoje veikiančias siuvyklas ir individualiai dirbančius siuvėjus.

Nauda klientams

Tampa lengviau rasti Siuvyklos.lt narę siuvyklą, kuri yra arčiausiai namų, arba pasirinkti narę pagal pageidaujamas atlikti paslaugas.

Nauda Siuvyklos.lt nariams

Svetainės Siuvyklos.lt nariai bus geriau matomi potencialiems klientams, siuvyklos ir siuvėjai turės galimybę rasti vieni kitus, galbūt – bendradarbiauti pasidalijant didelius ar itin specializuotus užsakymus.